Ny standard for teknisk tilstandsanalyse av bolig på høring

22 jan 2014

Ny standard for teknisk tilstandsanalyse av bolig på høring Endelig er den klar for offentlighetens blikk, NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Standarden vil få stor samfunnsmessig betydning. Fredag 19. oktober arrangeres et eget høringsmøte.
Pressemelding fra Standard Norge
NS 3600 er utarbeidet for å angi krav til hva en teknisk tilstandsanalyse skal inneholde ved omsetning av bolig. Målet med standarden er å bidra til en enhetlig analyse og en tilstandsrapport som blir en god informasjonsbærer mellom kjøper og selger. Dette vil redusere konfliktnivået ved omsetning og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler, i tillegg til hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.
Standardens krav er basert på
–       NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk
– Krav og gjennomføring
–       NOU 2009:06 Tilstandsrapport ved salg av bolig
–       Tekniske krav til bolig angitt i lover og forskrifter
–       Beste praksis på området.

A1 Takst © 2014