TAKSERING OG KONSULENTFIRMA

Velkommen til
A1 Takst AS

Verdi- og låne takster av enebolig-, næring- og fritidseiendommer
Tilstandsrapportering/- boligsalgsrapport
Skaderapporter
Naturskaderapportering
Innbo taksering
Prosjektering og byggeledelse
Søknadsarbeider til kommunen
Overtakelsebefaringer.
Assistanse ved boligkjøp
Byggelånsoppfølging
Vurdering byggeskader i bygge/anleggsperiode

Tjenester

Ta kontakt for uforpliktende samtale
a1takst

Verditaksering av boligeiendom

En verditakst/verdivurdering er en type takstrapport som beskriver eiendommen/boligen med hovedpunktene i konstruksjoner, overflater og innredning.

Det blir også gjort en vurdering av byggekostnader for bygningen /boligen som ny og gjort fradrag for elde og slitasje, og en vurdering av hva det antas at flere i markedet er villig til å betale for eiendommen/bygningen (markedsverdi).

Dette er det som opprinnelige ble kalt takst når man omsetter boliger.
bolig

Tilstandsrapport

En Tilstandsrapport er en byggteknisk gjennomgang av bygningen som er tilpasset for boligsalg. Dvs. at den gir ett skriftlig bilde av boligens/leilighetens tilstand. Vi kan også levere med verditakst i denne rapporten.

Det er viktig å påpeke at tilstandsvurderingene som gjøres i Tilstandsrapporten, i motsetning til i en vanlig takst, utføres ved bruk av stikkverktøy for å avdekke svekkelser i konstruksjoner som råtesopp og/eller elde(kniv, syl eller liknende), instrumenter for å søke etter fukt (fuktindikator/fuktmåler), lykt for å se der det er mørkt og ofte kikkert for å observere tak dersom det er vanskelig/hasardiøs tilkomst. Ellers så bruker takstmannen sin erfaring og kunnskap om symptomer på svekkelser for å avdekke bygningsdelens tilstand. Undersøkelsene gjøres på såkalt nivå 1, og det gjøres ikke inngrep for å avdekke eventuelle skjulte svikt i konstruksjonene.

En annen viktig ting å huske på er at bygningen blir vurdert ut ifra de byggereglene/forskriftene, byggeskikk og faglig utførelse fra den tiden bygningsdelen ble oppført, eventuelt fornyet. Dette kalles referansenivået for vurderingen av tilstand.

Det ligger pr. i dag inne ett lovforslag som blant annet blir støttet av Forbrukerombudet, om at Boligsalgsrapport skal bli lovpålagt ved omsetning av bla. boligeiendommer. Dette for å sikre en tryggere bolighandel ved at man vet mer om hva man kjøper.
neiendom

Verditaksering av næringseiendom

Taksering av næringseiendom er ett avansert stykke arbeid som kun kan utføres av godt erfarne takstmenn. I disse takstrapportene blir det ikke i like stor grad beskrevet de ulike konstruksjoner og overflater, og kun i generelle vendinger beskrevet bygningenes tilstand. I en næringstakst så bruker takstmannen opplysninger om bygningens økonomi og sin erfaring og kunnskap om det aktuelle markedet, leiepriser for tilsvarende lokaler, renter, inflasjon, og etterspørsel for å regne ut hva som er eiendommens forventede verdi i ett åpent marked.  

  REV_Logo
skade

Skadetaksering

Skadetaksering omfatter en mengde forskjellige oppgaver, de vanligste er skader på bygningsdeler av forskjellige årsaker, naturskader eller der skadene er blitt så store at forsikringsselskapet eller forsikringstaker har vurdert det dit hen at man trenger å få utført ett skjønn for å finne ut kostnadene for gjenoppbygging/erstatning.

Taksering av skader på bygninger kan omfatte alt fra små skader i kjøkkenbenken til store vann- og brannskader.

Når man får en skade skal man melde fra til forsikringsselskapet så fort som mulig, ta kontakt med myndighetene dersom det er påkrevd og prøve å stoppe skadeårsaken, eventuelt prøve å redde verdier så fremt dette ikke setter en selv eller andre i fare for skader eller verre.

Ved taksering av skade befarer takstmannen skadestedet og gjør seg opp en mening av hva som trengs for å sikre det som eventuelt fortsatt står i fare for å bli ødelagt, eller kan repareres. Han vurderer deretter hva som skal til for å utbedre skadene, også lager han en rapport på skadeårsak (antatt skadeårsak dersom det hersker usikkerhet om dette), en beskrivelse av hva som skal til for å sette skadene tilbake til tilnærmet eller helt tilbake i samme stand som før skaden, og lager ett kostnadsoverslag over utbedringskostnadene.

Ofte får også takstmannen tildelt oppgaven med å være ansvarlig for utbedringsarbeidene.
energimerking

Energimerking

Fra og med 1. juli 2010 blir det påbudt å ha utført en energimerking av boliger over 50 kvadratmeter før man kan omsette eiendommen eller man kan leie den ut. Merkingen vil bestå av ett dokument som sier noe om hvor energieffektiv boligen er uavhengig av hvor flink boligens beboere er i forhold til energibruk.

Merkingen vil bestå av en farge- og bokstavskala lik den som brukes på bla. hvitevarer i elektronikkforhandleren, der grønn A er topp, og rød G ligger i bunn. De fleste boliger i Norge vil befinne seg ett sted innimellom der.

Myndighetene har laget ett system der man kan gjøre dette som en type selvangivelse, denne er svært enkel og generell, og man kan i verste fall få feil merking av boligen om man ikke får lagt inn riktige opplysninger.

A1 Takst AS kan i samarbeid med SEEN tilby å foreta Energimerking av boligen din, gjerne i forbindelse med taksering. Vi bruker da vår erfaring og kunnskap om bygninger fra alle mulige tidsepoker, og tegn på ombyggninger/utbedringer av boligen, samt at vi måler og gjør undersøkelser for å finne riktige opplysninger om konstruksjonene for å få en riktig energimerking av boligen.

Ansatte

Vi har bred erfaring innen taksering og har virket som takstmenn på fulltid siden 1995
Rune Løseth
Daglig leder/Takstmann
977 01 401
rune@a1-takst.no

Om oss

Om A1 Takst AS

A1 Takst AS leverer rapporter på alle type bygninger. Vi har over 30 års erfaring i takserings bransjen med å utføre

Verditakster, Tilstandsrapport, Næringstakster og Skaderapporter, Skjønns rapporter

A1 TAKST AS utfører oppdrag i hele Bergen med tilstøtende kommuner

Vi har bred erfaring innen taksering av alle typer bygninger og har virket som takstmenn på fulltid siden 1993.

A1 Takst AS har REV godkjenning på næringseiendommer.

 

A1 Takst AS
Baneveien 35,
5010 BERGEN

+47 977 01 401
post@a1-takst.no

Sertifisering

Flere av våre ansatte er DNV-sertifiserte for Boligsalgsrapportering.
TRV_logo REV_Logo mestermerket logo-medlem uten bakgrunn dfb

Kontakt oss

Send oss en e-post
post@a1-takst.no
Besøk oss

Baneveien 35, 5010 BERGEN

Ring oss

+47 977 01 401

Send oss en melding

Please leave this field empty.

Navn (*)

E-post (*)

Telefon (*)

Melding

A1 Takst © 2014